Rizikové životní pojištění

Další z nejčastěji sjednávaných a využívaných pojistných produktů můžeme považovat rizikové životní pojištění. Rizikové životní pojištění je založeno na principu pojištění pro případ smrti. Předmětem pojistné události je smrt, která nastala během platnosti pojistné smlouvy, a to z jakékoliv možné příčiny. Znamená to, že tomuto pojistnému produktu zcela schází spořící část. Nevýhodou rizikového životního pojištění je skutečnost, že si pojistník nemůže pojistné odečíst od daňového základu. Rizikové životní pojištění ale může být vysoce efektivní, chcete-li se pojistit výhradně pro případ úmrtí.