Proč uzavřít životní pojištění

Řešíte dilema, jestli uzavřít nebo neuzavřít životní pojištění? Připravili jsme pro vás krátký článek, který může vaše rozhodnutí usnadnit. Jistě nám dáte za pravdu v tom, že nebezpečí číhá na každém rohu, a jen na  silnicích každý rok zemřou zcela zbytečně desítky lidí. Jsou věci, které nelze ovlivnit, ovšem na druhou stranu na některé se můžeme velice dobře připravit. Pokud máte rodinu, platíte hypotéku či máte další závazky, sjednejte si životní pojištění. Nenechte své nejbližší ve štychu, když se vám něco neočekávaného stane.

Životní pojištění ochrání vás i vaši rodinu proti rizikům ohrožující zdraví a životy lidí, může sloužit jako dlouhodobé spoření na stáří a řešení složité životní situace. Je vhodné pro rodiny, které mají dlouhodobé finanční závazky, jako jsou leasing na automobil, hypoteční úvěr nebo jiný několikaletý úvěr. Pokud by hlavní živitel rodiny zčistajasna zemřel, poslouží životní pojištění na splacení všech závazků a na zajištění potřeb blízkých.

Hypotéka a životní pojištění

Máte-li sjednanou hypotéku, možná jste se setkali s požadavkem vinkulace pojistného plnění. Tímto banka po klientovi žádá zajištění hypotéky pomocí životního pojištění, přičemž hlavním účelem všech druhů životního pojištění je krytí pro případ úmrtí. Pokud dojde k pojistné události, bude ujednaná částka vyplacena ve prospěch dědiců nebo osob uvedených v pojistné smlouvě.

Na jakou výši je vhodné uzavřít životní pojištění? Doporučuje se uzavřít životní pojištění pro případ smrti ve výši trojnásobku ročního příjmu. Pojistnou ochranu můžete rozšířit formou připojištění pro případ úrazu, invalidity a vážných chorob.

Kolik budete za pojištění platit?

Výše pojistného je značně individuální a závisí na mnoha faktorech. Určující je například věk a zdravotní stav pojistitele. V případě doplňkového úrazového pojištění se zkoumá také druh zaměstnání, popřípadě jaké sportovní aktivity žadatel o pojištění provozuje. Výši pojistného ovlivňuje rovněž doba a výše pojistné částky.

Co se týká délky pojištění, tak je možné se pojistit již na období jednoho roku. Pokud se rozhodnete pro investiční strategii pojištění, je vhodné uzavřít smlouvu s trváním překračující deset let. Během delšího časového úseku můžete dosáhnout znatelného zhodnocení vložených prostředků.