Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění se ve velké míře podobá kapitálovému životnímu pojištění. Hlavní a největší rozdíl je v tom, že na rozdíl od kapitálového pojištění se pojišťovna nezavazuje k vyplacení určité částky pro případ úmrtí či dožití. Investiční životní pojištění je zprostředkováváno skrz hodnotu podílových jednotek, které pojišťovna nakupuje za vaše pojistné. Během toho vám vede individuální účet a z toho si odečítá poplatky za správu. Záleží tedy pouze na vás, jak investice do pojištění bude probíhat a případná rizika nenese pojišťovna, nýbrž vy sami.

Zvolte vhodnou strategii pojištění

  • Konzervativní strategie představuje minimální riziko a jistotu malého, ale stabilního zhodnocování.
  • Vyvážená strategie balancuje na pomezí mezi agresivní a bezpečnou strategií. Tato strategie je vhodná pro investory, jež preferují vyvážený poměr mezi mírou rizika a výnosností.
  • Dynamická strategie představuje vysokou míru rizika, která může přinést vyšší zhodnocení. V důsledku rizikovosti může dojít i ke znehodnocení investice.